Old Star vs Golden Lion

Old Star vs Eight Farmers

Old Star vs Top House

Old Star vs Knights Grange

Old Star vs Nu Flava

Old Star vs Military Arms

Old Star vs Rifleman

Old Star vs Steventons

Old Star vs White Lion

Old Star vs Turnpike